Центр кар'єри

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

КНЗ КОР «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»

У Васильківському професійному ліцеї створено Центр професійної кар’єри, який має забезпечити вирішення низки проблем:

 • для громади, регіону: уповільнення тенденції зовнішньої трудової міграції підготовлених молодих кваліфікованих робітників;
 • для роботодавця: підготовка кваліфікованих робітників під потреби роботодавця;
 • для КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»: працевлаштування випускників.

Мета діяльності Центру:

 • Популяризація серед дітей, молоді та дорослих робітничих професій;
 • Сприяння працевлаштування, проходженні практик, долученні до волонтерської праці випускників та здобувачів освіти професійного ліцею, що відповідає потребам ринку праці, завдяки інтеграції бізнесу та ліцейного середовища шляхом налагодження та розвитку тісної співпраці з роботодавцями;
 • Сприяння плануванню кар’єрного розвитку та кар’єрне консультування здобувачів освіти та випускників професійного ліцею.

Основними завданнями є:

 • Допомога здобувачам освіти й випускникам знайти своє місце в умовах ринкової економіки, адаптуватись до ринку праці та вирішити проблеми зайнятості.
 • Підвищення конкурентоспроможності здобувачів освіти й випускників на ринку праці.
 • Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.
 • Сприяння в організації роботи профорієнтації й адаптації здобувачів освіти КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей».
 • Організація взаємодії з потенційними роботодавцями для виконання завдань і функцій Центру розвитку кар’єри.
 • Популяризація престижності професійної освіти серед молоді.
 • Ведення інформаційної й рекламної діяльності, що відповідає напрямам роботи Центру кар’єри.
 • Створення образу ліцею, як центру підготовки висококваліфікованих робітників в очах роботодавців.

Основними пріоритетами діяльності виступають:

 • налагодження партнерства з роботодавцями з метою розвитку взаємовідносин;
 • інтеграція організацій, незалежно від форм власності, що можуть бути потенційними роботодавцями, базами для практик для здобувачів освіти і випускників в освітній процес (івент-заходи, Дні кар’єри, Форуми роботодавців, лекції, круглі столи тощо);
 • сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
 • розвиток взаємовідносин з представництвами Державної служби зайнятості;
 • проведення моніторингу попиту та пропозиції на ринку праці робітничих професій, підготовку яких здійснює КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»;
 • узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
 • клієнт-орієнтована система для  роботодавців, в т.ч. згідно ст. 14 ЗУ «Про зайнятість населення».

Принципи роботи Центру кар’єри КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»:

 • відкритий простір;
 • результативність;
 • зворотній зв’язок;
 • доброзичливість;
 • надання інформації щодо напрямів підготовки в ліцеї;
 • інформування здобувачів освіти щодо попиту та пропозиції на ринку праці, пошук, підбір роботи, вибір форм зайнятості згідно професійних кваліфікацій і кваліфікацій майбутнього в країні та за кордоном;
 • консультування здобувачів освіти з планування кар’єри, стратегії та тактики працевлаштування, самомотивації;
 • організація зустрічей з роботодавцями, бізнесменами, представниками об’єднаних територіальних громад, а також інформаційних, методичних, освітніх заходів, що пов’язані з розвитком кар’єри та зайнятістю;
 • збір, узагальнення й аналіз інформації КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей», що стосується кар’єри та працевлаштування здобувачів освіти;
 • проведення бесід з випускниками та роботодавцями щодо ситуації із зайнятістю й узгодження відповідно до цього діяльності центру;
 • індивідуальні консультації, пошук роботи, написання резюме;
 • групові заходи з залученням роботодавців для їх проведення;
 • консультації з батьками вступників;
 • виробнича практика;
 • цільові Дні відкритих дверей (для шкіл);
 • проходження різних психологічних тестів.

Для здобувачів освіти: освіта, кар’єра, інформації, консультування.

Для роботодавців: співпраця, економічне та соціальне партнерство, координація, розвиток.

Наказ про створення центру професійної кар'єри

Положення про Центр професійної кар'єри

Наказ про діяльність центру професійної кар'єри у 2023/2024 н.р.

Нормативно-правове забезпечення