Про ліцей

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей» (скорочене найменування – КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей») – є закладом професійної (професійно-технічної) освіти другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти та повної загальної середньої освіти.

Заклад освіти був створений у 1962 році. Засновником ліцею є Київська обласна рада. Безпосередньо ліцей підпорядкований департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

КОРОТКА ІСТОРІЯ:

1962-1997 роки – Васильківська загальноосвітня школа-інтернат.

1997-2009 роки – Васильківське професійно-технічне училище для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.

2009-2015 роки – Комунальний заклад Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей».

з 2015 року – Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Васильківський професійний ліцей».

На сьогоднішній день це один з найкращих закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської області з сучасною матеріально-технічною базою, який забезпечує навчання за 29 ліцензованими професіями на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) та повної загальної середньої освіти (11 класів), з них:

 • 18 професій первинної професійної підготовки
 • 11 професій професійно-технічного навчання (курсова підготовка)

Ліцей здійснює підготовку професіоналів для таких галузей економіки, як:

 • сфера побутового та ресторанного обслуговування
 • сфера послуг
 • сфера ІТ-технологій
 • банківська справа
 • легка промисловість
 • автомобільний транспорт
 • будівництво та інші

У рамках реалізації концепції «Освіта впродовж життя» ліцей надає освітні послуги для громадян, які бажають підвищити свій рівень професійної майстерності та мати перспективи кар’єрного зростання, а саме:

 • короткострокову курсову підготовку незайнятого населення за направленням державної служби зайнятості
 • перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та юридичними особами

Для реалізації цих задач створено сучасне освітнє середовище, навчально-виробничі майстерні, лабораторії, в тому числі:

 • Інформаційно-ресурсний центр
 • Навчально-практичний центр сфери обслуговування
 • Навчально-практичний центр швейного виробництва

Ліцеї розбудовує базу власного виробництва з виготовлення товарів та надання послуг населенню. Заклад освіти має власний «Салон краси», міні-готель, модернізовану їдальню з зонуванням простором на зону кафе-бару, зону їдальні та зону ресторану, де здобувачі освіти отримують професійні вміння та навички.

Стратегічною метою ліцею є створення багатопрофільного регіонального закладу нового типу для виконання наступних завдань:

 • Задоволення потреб ринку праці регіону у кваліфікованих робітничих кадрах за найбільш затребуваними професіями
 • Надання здобувачам освіти професійних навичок і життєвих компетенцій для успішної соціальної інтеграції в суспільстві
 • Надання доступної освіти для соціально-незахищених верств населення (дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з неповних сімей)
 • Впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
 • Підготовка висококваліфікованих робітників європейського рівня
 • Забезпечення ефективного функціонування ліцею в умовах ринкової економіки