НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

Навчально-методична робота у КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» проводиться як цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих, перш за все, на забезпечення професійних запитів всіх категорій педагогічних працівників, розвиток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому рахунку поліпшення рівня навчання, виховання і розвиток здобувачів освіти.

Навчально-методична робота підпорядкована єдиній методичній темі: «Побудова успішної професійної кар’єри майбутнього випускника», що розрахована на 2020-2025 рр.

Центрами навчально-методичної роботи у закладі освіти є:

 • педагогічна рада;
 • навчально-методична рада;
 • три методичні комісії:
 • загальноосвітнього циклу;
 • професійно-технічного циклу;
 • виховної роботи;
 • Школа молодого педагога.

З метою підвищення професійної майстерності педагогів використовуються різноманітні форми методичної роботи:

 • навчально-методичні конференції, збори, засідання методичної ради, засідання методичних комісій з навчально-методичних питань;
 • семінари, конференції, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності;
 • відкриті та інструктивно-методичні заняття; майстер-класи;
 • контрольні та взаємні відвідування занять;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів;
 • індивідуальна самоосвітня робота викладачів.

Робота методичних комісій спрямована на реалізацію методичної проблеми закладу освіти і здійснюється за планами, що складаються на навчальний рік. Засідання методичних комісій відбуваються щомісяця, при плануванні роботи враховуються напрацювання педагогічних працівників професійної (професійно-технічної) освіти, індивідуальні побажання членів методичних комісій, результати навчально-виховного процесу за попередні роки, досвід інших закладів освіти.

Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи.

Методичний кабінет – це консультативний та інформаційний центр. Перш за все, тут зібрана та систематизована документація різних напрямів роботи:

1. Основні нормативно-правові документи про освіту;

2. Нормативно-правові документи ліцею;

3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

4. Інформаційні збірники;

5. Навчально-методична література;

6. Плануюча та звітна документація.

Вся документація ведеться в електронному вигляді.

У кабінеті розміщенні матеріали учнівських досягнень, правової і виховної роботи, матеріали публікацій про заклад освіти.

Постійно поповнюється банк педагогічних програмних засобів для забезпечення освітніх потреб закладу освіти. Навчальні розробки викладачів та майстрів в/н систематизують і зберігають у тематичних папках.

У методичному кабінеті ліцею зібрано методичні розробки найкращих уроків, записи передових технологій, якими користуються викладачі ліцею, розробки інтегрованих уроків, бінарних уроків, навчальні презентації до уроків тощо.

Кожен педагогічний працівник має електронну папку методичних та фото матеріалів. Методичний кабінет тісно співпрацює з бібліотекою закладу. Створена і систематизована картотека методичної літератури, банк даних інноваційних технологій. Систематично проводиться робота з вивчення, узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання.

Педагогічні працівники КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» поряд з навчально-методичною роботою ведуть активну роботу з удосконалення комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій та майстерень; з розробки міжпредметних зв’язків; з вивчення сучасних методів навчання по підвищенню ефективності уроків і підвищенню якості знань здобувачів освіти