Порядок і умови конкурсу на заміщення вакантних посад

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу

на їх заміщення (у разі його проведення)

 

Прийняття на роботу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти педагогічних та інших працівників здійснюється відповідно до ст. 58 Закону України «Про освіту»,  ст.ст. 45-46 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту», розділу VIII Кодексу Законів про працю України та розділу 5 Статуту ліцею.

На посади педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти приймаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, а також професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

На посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають відповідну психолого-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки.

Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація.

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників керівник закладу освіти, у порядку визначеному чинним законодавством.

Педагогічні та інші працівники ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до законодавства про працю, без проведення конкурсного відбору.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи та інших категорій громадян, передбачених Кодексом Законів про працю України.