Оснащення бібліотеки

Бібліотека КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»  -  скарбниця знань і мудрості

Бібліотека – найважливіший кабінет у житті ліцею. Без неї не може бути повноцінним освітній процес, його методичне та інформаційне забезпечення. Бібліотека демонструє здобувачеві освіти усе багатство наявних інформаційних і комунікативних технологій. Формування професійної компетентності здобувачів освіти ліцею  – це комплексна програма, яка передбачає тісну співпрацю не лише викладача спецдисциплін та майстра виробничого навчання, але й бібліотекара з усім педагогічним колективом. Тому головною метою своєї діяльності бібліотекар ліцею  вбачає у наданні допомоги педагогам і  здобувачам освіти у становленні та формуванні майбутнього робітника.

Основними засобами досягнення мети є широке застосування різних традиційних і нетрадиційних форм роботи з книгою, удосконалення культури читання.

Пріоритетними напрямками роботи є:

  • надання допомоги здобувачам освіти  і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб;
  • допомоги здобувачам освіти  в оволодінні програмовими знаннями;
  • формування у підлітків бажання самостійно розширювати обсяг знань;
  • ознайомлення та навчання користуватися різними джерелами інформації.    

Фонд бібліотеки ліцею складає 14264 примірник. З них 6124 - це підручники загальноосвітнього циклу, а 3482  професійного циклу. Також у бібліотеці наявний фонд довідкової літератури: енциклопедії, словники, посібники, необхідної для оволодіння професіями. З цією літературою бібліотекар знайомить здобувачів освіти  під час бібліографічних оглядів, тематичних добірок.

Бібліотека обладнана комп’ютерами підключеними до  мережі Інтернет, що дає змогу здобувачам освіти отримувати додаткову інформацію, поглиблювати свій інтерес до професії.

До послуг здобувачів освіти та викладачів електронна бібліотека, яка постійно поповнюється новими електронними виданнями, а саме електронними підручниками загальноосвітнього напрямку, підручниками професійного напрямку; книгами  маркетингу, менеджменту, методичними посібниками професійно-теоретичного та професійно-практичного напрямку.