УМОВИ НАВЧАННЯ

УМОВИ НАВЧАННЯ

1. СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» розроблено та діє «Положення про стипендіальне забезпечення учнів КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей», затверджене педагогічною радою ліцею (протокол від 18.11.2021 № 4), погоджене Радою лідерів учнівського самоврядування (протокол від 17.11.2021 № 5) та введене в дію наказом директора від 02.12.2021 № 233-О.

Учням ліцею призначаються такі стипендії:

1) академічні – у розмірі 1250 грн. щомісячно, за результатами навчання;

2) соціальні – у розмірі 3927 грн. щомісячно учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків – у розмірі – 3721 грн.;

Учням, які є інвалідами по зору і слуху розмір академічної стипендії  (підвищеної, іменної або персональної стипендії) збільшується на 50%.

У разі коли успішність учня становить 10-12 балів за 12-ти бальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета, отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії  збільшується на 45,5%.

Іменні або персональні стипендії ліцею можуть призначатися учням за особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності, відповідно до Положення про іменні або персональні стипендії.

Стипендії виплачуються один раз на місяць на карткові рахунки учнів.

2. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

Матеріальна допомога надається учням:

1) які опинилися у складних життєвих обставинах;

2) у зв’язку із смертю одного з батьків;

4) з сімей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

5)  з малозабезпечених та багатодітних сімей;

6) у зв’язку з хворобою, що потребує тривалого лікування або реабілітації;

7) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

8) з числа дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю;

9) які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Матеріальна допомога може надаватися щомісячно на підставі поданих учнем заяви та документів, що засвідчують його стан, становище, статус.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ (ПРЕМІЯ)

Матеріальне заохочення надається учням:

1) за сумління ставлення до учнівських обов’язків та зразкову поведінку;

2) за успішне представлення ліцею на конференціях, олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях;

3) за активну участь у роботі органів учнівського самоврядування;

4) за активну участь у тижнях фахової майстерності;

5) за активну участь у предметних та тематичних тижнях;

6) за активну участь у художній самодіяльності, громадському житті ліцею, суспільно-корисній праці.

Матеріальне заохочення може надаватися щомісячно, за рахунок економії фонду стипендіального забезпечення.

Матеріальне заохочення не надається учням, які порушують обов’язки здобувача освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, Статут та правила внутрішнього розпорядку ліцею.

4. УМОВИ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ

У ліцеї працює їдальня на 120 посадкових місць та організоване платне харчування для працівників і учнів з буфетною продукцією, гарячими обідами.

Учні пільгових категорій забезпечуються одноразовим харчуванням (обідом) відповідно до законодавства, а саме:

1) учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків –  безоплатним харчуванням;

2) учні з числа внутрішньо переміщених осіб;

3) учні з числа дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю;

4) учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Розмір академічної стипендії учням, вказаним у пунктах 2-4 зменшується на 20% (для оплати харчування).

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГУРТОЖИТКОМ

Ліцей має гуртожиток з кімнатами блочного типу, у якому забезпечені необхідні умови для проживання, побуту та самопідготовки.

Гуртожиток призначений для проживання іногородніх учнів.

Проживання у гуртожитку для учнів ліцею безоплатне.

6. РОБОТА ГУРТКІВ ТА СЕКЦІЙ

Гурток вокальний  

керівник – Шуляк Анна Ігорівна

Спортивна секція фізичного

виховання

керівник – Тимошенко Богдан Олександрович

 

7. ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Приміщення ліцею мають вільний доступ до мережі Wi-Fi.