...
Санітарія та гігієна ресторанного господарства

Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення курсу «Санітарія та гігієна ресторанного господарства» для студентів спеціальності 091700 «Технологія харчування» напряму 0917«Харчова технологія та інженерія» денної та заочної форми навчання. Уклад.: М.Ф. Корягіна, К.: НУХТ. 2010. 24с.

ЗАВАНТАЖИТИ